Nou debat a SECUNDÀRIA: Novetats ortogràfiques i interdisciplinarietat

Fixeu-vos en les novetats de l’Ortografia sobre la grafia de les consonants ròtiques, que reproduïm en el següent extracte.

 • Considereu que caldria treballar-les conjuntament amb el professorat d’altres matèries? Com es podria millorar l’adquisició de la terminologia de base culta i en la grafia correcta?

Obertura del debat: 16 de febrer de 2017
Tancament del debat: 15 d’abril de 2017

La grafia del so [r] en mots prefixats i compostos:

2.4.2. Quan el so [r] apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical, s’escriu generalment r: aerorefrigerant, antiràbic, Bielorússia, birefrigència, bioritme, brevirostre, Contrareforma, contrarestar, desoxiribonucleic, dextrorotatori, extraradi, fotoresistència, iberoromà, infraroig, monoraïl, multiracial, neorealisme, polirítmia, prerequisit, preromànic, pseudoràbia, radioreceptor, semirecta, sobrereserva, suprarenal, teleradar, termoregulador, trirectangle, turboreactor, vicerectorat.

Però s’escriuen amb rr:

 1. a) Els mots formats amb els prefixos a- privatiu, a– verbalitzador, cor- (variant de con-) i ir– (variant de in-): arrafidi, arreflèxia, arrítmia, arrize; arraconar, arrecerar, arrenglerar, arriscar, arromançar, arruïnar; corredemptor, correferent, corregnar, correligionari, correpressor, corresponsable, irracional, irreal, irregular, irresolt, irreverent, irrompible.
 2. b) El mot erradicar i derivats (erradicació, erradicatiu).
 3. c) Alguns mots prefixats ja formats en llatí (com birrem, prerrogativa, prorrata, pròrroga, prorrompre, trirrem, virrei) i els compostos manllevats (com aiguarràs, bancarrota, xafarranxo) i els delocutius (com arreveure, anorrear).

d ) Els compostos amb els radicals d’origen grec raqui(o)- ‘columna vertebral’, reo– ‘corrent’, rin(o)- ‘nas’, rinco­ ‘trompa, bec’, riz(o)- ‘arrel’ i rodo- ‘rosa’, i amb les terminacions –rràfia ‘costura, sutura’ –rràgia ‘vessament’, –­rrea ‘flux’, –rrexi ‘ruptura, esquinç’ –rrinc ‘trompa, bec’ i —rroide: cefalorraquidi, glucorràquia, intrarraquidi, pneumatorràquia; batirreòmetre, biorreologia; arrínia, catarrí, cetorrínid, cromorrinorrea, dacriorrinostomia, leptorrí, mesorrí, mesorrínia, otorrinolaringòleg, platirrí; cinorrinc, nematorrinc, nissorrinc, ornitorrinc, Oxirrinc (ciutat de l’antic Egipte); arrize, arrizòfit, arrizotònic, coral·lorriza, glicirrizina, micorriza, micorrizogen, pilorriza, polirrize; calciorrodocrosita, cinorròdon, metarrodopsina; arteriorràfia, neurorràfia, perineorràfia; blennorràgia, hemorràgia, mastorràgia, otorràgia; amenorrea, diarrea, gonorrea, seborrea, verborrea; cariorrexi, himenorrexi, metrorrexi, miorrexi; hemorroide, limforroide.

Cal tenir present que en el cas dels compostos patrimonials la r va precedida de guionet: barba-roig, guarda-roba, mata-rates; Coma-ruga, Font-romeu.

One thought on “Nou debat a SECUNDÀRIA: Novetats ortogràfiques i interdisciplinarietat

 • 16 de febrer de 2017 at 15:08
  Permalink

  Hola a tothom,

  Per la meva part, penso que la norma queda molt clara, ara bé, les paraules del punt 2.4.2 hi ha tendència a escriure-les amb una doble erra.

  Com que la majoria són mots molt especialitzats de diferents àrees. Penso que sí que estaria bé recordar-los a professorat d’altres matèries.

  La millora vindria determinada per emprar textos de diferent índole a la classe de llengua: amb terminologia matemàtica, científica, mèdica i similars. Així professorat i alumnat visualitzaria les paraules i seria més pràctic interioritzar-les, preferible a memoritzar-les, atès que, potser algunes mai a la vida les tornaràs a veure.

Deixa un comentari