REPRESA DE L’ACTIVITAT DELS FÒRUMS

Atès que els fòrums de primària i de secundària tenien molt poca activitat, el Departament d’Ensenyament i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans van acordar deixar un marge de temps suficient perquè el professorat inscrit en l’Acadèmia Oberta als Ensenyants s’anés familiaritzant amb les novetats normatives, per la lectura de les obres o mitjançant la participació en cursos i jornades.

Passat aquest temps, creiem que és un bon moment per a recuperar l’activitat de debat o d’inserció de comentaris en els fòrums.

A banda de continuar informant de les activitats de formació adreçades al professorat, a partir d’ara, i gràcies a la iniciativa de la Comissió de Gramàtica de la Secció Filològica de l’IEC, anirem penjant als fòrums materials provinents de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, obra en curs de redacció i pensada molt especialment per al món de l’ensenyament.

El primer lliurament és el capítol dedicat als possessius. Esperem que gaudiu de la lectura del material i que us animeu a fer-hi comentaris.

Què hi diu la Gramàtica: És casat o està casat?

22.3.1.2. c) Amb els adjectius solter, casat, jubilat, calb, cec. sord, coix, viu o mort, és tradicional l’ús del verb ser, però el verb estar s’usa amplament avui sense cap diferència semàntica: En Marc (encara) és/està solter; El professor Ferrer (ja) és/està jubilat. Aquell pobre home és/està cec; El conductor és/està mort.

Per a indicar únicament l’estat civil o laboral (casat, solter, jubilat) o la característica d’una persona (calb, cec, sord, coix, manc) és preferible no apartar-se de l’ús tradicional amb ser: El senyor Pla és solter/jubilat/calb. Aquest ús contrasta amb el de estar, que subratlla un canvi (a vegades passatger) en casos com Tinc el marit fent negocis a la Xina: estic soltera; Perdona: acabo de baixar de l’avió i estic sord o Dels vint que ens hem trobat al dinar d’enguany, deu ja estan jubilats.

L’adjectiu casat, quan porta un complement de companyia, apareix generalment amb estar: —Sou casat o divorciat? —Estic casat amb una pianista grega.

 Gramàtica de la llengua catalana (2016), pàg. 870.

Un nou cercador de les novetats normatives dins de l’eina OPTIMOT

Una eina de cerca de novetats ortogràfiques
L’eina Optimot/Nova gramàtica i ortografia és una selecció de continguts del cercador de l’Optimot que dona a conèixer les novetats normatives, arran de l’aparició, el novembre del 2016, de la Gramàtica de la llengua catalana i de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment s’hi poden consultar les novetats ortogràfiques i progressivament, a mesura que s’actualitzin els continguts del cercador, s’hi aniran recollint la resta de canvis normatius
Els continguts d’ortografia es presenten en dos apartats: “Ortografia” i “Entrades del DIEC2 amb canvis ortogràfics”. També es classifiquen en temes més concrets: “Accentuació i dièresi”, “Apostrofació”, “Escriptura de mots prefixats i compostos” i “Altres canvis en llatinismes i manlleus”. Cada contingut enllaça amb el cercador de l’Optimot per mostrar el resultat d’una cerca. En l’apartat “Entrades del DIEC2 amb canvis ortogràfics” s’hi apleguen les entrades del diccionari normatiu, el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2), que queden modificades per les noves indicacions ortogràfiques
L’eina és accessible des del lloc següent:
Font: Tocs de llengua. Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística. #84 (Març 2017)
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

NOU TEMA DE DEBAT A PRIMÀRIA: Llengua estàndard i llengua de l’entorn

El segon tema de debat que vàrem llançar a Primària sobre variació lingüística no ha rebut cap comentari. Potser estava mal plantejat. Ho tornem a intentar concretant-ne l’abast a la següent qüestió::

 • Com es treballa a primària la unitat de la llengua dins de la diversitat? Tenen oportunitat els estudiants d’escoltar altres accents i de conèixer vocabulari d’altres variants de la llengua catalana diferents a la pròpia?

Obertura del debat: 16 de febrer de 2017
Tancament del debat: 15 d’abril de 2017

Esperem els vostres comentaris!

Síntesi i tancament del primer debat de primària

El primer debat per a Primària el vàrem orientar cap a la noció de “norma”. Els participants de primària heu comentat que sovint identifiqueu norma lingüística amb bon ús de la llengua tant en contextos d’oralitat com d’expressió escrita.

Un participant ha introduït la idea que, en cas d’estudiants que no tenen el català com a primera llengua, potser convé no fer distinció entre norma i ús, i canalitzar els esforços cap al bon ús, regulat per la norma.

Això ens planteja noves preguntes per al debat: Es treballa a classe la distinció entre expressió oral espontània i col·loquial i expressió oral formal? Com? Amb bons resultats?

LES NOVETATS DE L’ORTOGRAFIA CATALANA (2016)

Síntesi de les novetats de l’Ortografia catalana (2016):

 1. Sons ròtics: arrítmia, correferent, erradicar, cefalorraquidi, otorrinolaringòleg
 2. Guionet: ex-directora general, manifestació pro-dret de vaga, la no-obligatorietat
 3. E epentètica: angioespasme, arterioesclerosi, corticoesteroide, termoestable
 4. Accentuació de verbs en els parlars baleàrics: anomèn, palès, berén, contrapès, disfrès
 5. Reducció de l’accent diacrític: bé / be; déu / deu; és / es; mà / ma; més / més; món / mon; pèl / pel; què / que; sé / se; sí / si; són / son; té / te; ús / us; vós / vos

En els debats de l’AOE anirem comentant aquestes novetats.

Monografia sobre gramàtica a les aules de la revista ARTICLES

ARTICLES: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura acaba de publicar la monografia “Indagar sobre gramàtica a les aules”, dins del número 72 (gener-març de 2017), que segurament interessarà les persones registrades a l’AOE.

Web de la revista: http://articles.grao.com/

Monografia Indagar sobre gramàtica a les aules
 • Indagar sobre gramàtica a les aules
  Carmen Rodríguez Gonzalo, Montserrat Vilà i Santasusana
  pàg. 4-6

 • Ensenyar gramàtica: quan el perquè articula el què i el com
  Xavier Fontich Vicens
  pàg. 7-12

 • Ens inventem una llengua!. Una webquesta per fer investigació gramatical
  Àlex Gimeno Peláez
  pàg. 13-19

 • Adjectius, al jardí! De l’adjectiu a l’oració subordinada adjectiva
  Beatriz Barberá Naharro
  pàg. 20-25

 • Blogs i Twitter al servei de la reflexió gramatical
  Pedro Jimeno Capilla
  pàg. 26-30

  Font: Alertes de Dialnet

ESTAT DE LES INSCRIPCIONS EN EL DEBAT DE PRIMÀRIA

Des del mes de desembre de 2016, hi ha 19 persones inscrites en el Debat de Primària: 14 del Principat, 4 de les Illes i 1 de la Franja.

Juntament amb els responsables del Departament d’Ensenyament hem pensat que en aquesta primera etapa convé que la plataforma sigui sobretot informativa. Per això, hi penjarem documents que serveixin per anar coneixent les novetats de la Gramàtica i de l’Ortografia i hi anunciarem les accions de formació que es vagin organitzant per tot el territori.

Espaiarem una mica més la publicació de nous debats, de manera que els inscrits tinguin més temps per familiaritzar-se amb la plataforma i per participar-hi amb comentaris. Hi haurà nous debats cada mes i els deixarem oberts durant dos mesos. Recordeu que tenim encara dos debats oberts. N’obrirem un de nou a mitjans de febrer.

El calendari d’implantació de les novetats normatives

El text de presentació de l’Ortografia catalana diu que “la implantació dels canvis plantejats per la nova normativa ortogràfica es farà al llarg d’un període de quatre anys, a fi que es vagin coneixent i integrant progressivament, d’acord amb les administracions i els diferents àmbits professionals, especialment amb el món educatiu i editorial, que tenen la responsabilitat de difondre’ls i fer-los efectius”. Aquest termini de quatre anys es preveu també per a la implantació de les novetats de la Gramàtica. Us sembla adequat el termini de quatre anys? Quines accions considereu que són urgents (primer any) en el vostre context? Quins suggeriments faríeu als vostres centres respecte de la implantació dels canvis en aquest període de quatre anys?

Data d’obertura del debat: 17 de gener de 2017

Tancament del debat: 20 de febrer de 2017