Síntesi i tancament del primer debat de primària

El primer debat per a Primària el vàrem orientar cap a la noció de “norma”. Els participants de primària heu comentat que sovint identifiqueu norma lingüística amb bon ús de la llengua tant en contextos d’oralitat com d’expressió escrita.

Un participant ha introduït la idea que, en cas d’estudiants que no tenen el català com a primera llengua, potser convé no fer distinció entre norma i ús, i canalitzar els esforços cap al bon ús, regulat per la norma.

Això ens planteja noves preguntes per al debat: Es treballa a classe la distinció entre expressió oral espontània i col·loquial i expressió oral formal? Com? Amb bons resultats?

Deixa un comentari