El calendari d’implantació de les novetats normatives

El text de presentació de l’Ortografia catalana diu que “la implantació dels canvis plantejats per la nova normativa ortogràfica es farà al llarg d’un període de quatre anys, a fi que es vagin coneixent i integrant progressivament, d’acord amb les administracions i els diferents àmbits professionals, especialment amb el món educatiu i editorial, que tenen la responsabilitat de difondre’ls i fer-los efectius”. Aquest termini de quatre anys es preveu també per a la implantació de les novetats de la Gramàtica. Us sembla adequat el termini de quatre anys? Quines accions considereu que són urgents (primer any) en el vostre context? Quins suggeriments faríeu als vostres centres respecte de la implantació dels canvis en aquest període de quatre anys?

Data d’obertura del debat: 17 de gener de 2017

Tancament del debat: 20 de febrer de 2017

Presentació de la GIEC i de l’Ortografia als docents de les Terres de l’Ebre (1/2/2017)

Sessió de de presentació de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana als docents de primària i secundària i als tècnics lingüístics de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, organitzada pels Serveis Territorials d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

1 de febrer, 12h
Sala Gerard Vergés – Palau Oliver de Boteller
C/ Jaume Ferran i Clua, 4
43500 Tortosa

Hi intervindran:

  • Miquel Àngel Pradilla, membre de la Secció Filològica: presentació de la Gramàtica de la llengua catalana
  • Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica i coordinador del Grup de treball d’Ortografia: presentació de l’Ortografia Catalana
  • Joan Perera, director del Departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la Universitat de Barcelona: «Què vol dir aprendre i ensenyar gramàtica»

Informació actualitzada de l’acte a la pàgina de la DGPL de les Terres de l’Ebre: http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/territorials-DGPL/terres-de-lebre/

 

Presentació institucional de la “Gramàtica de la llengua catalana” (15/12/16)

El 15 de desembre, es va presentar en societat la Gramàtica de la llengua catalana. Es va fer al Palau Macaya, i amb un acte institucional en què, a més dels directors de l’obra, Gemma Rigau i Manuel Pérez Saldanya, van participar M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica; Àngel Font, de la Fundació Bancària “la Caixa”; Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat.

Font: Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans

Llegiu aquí la notícia completa.

Galeria fotogràfica de l’acte.

 

Els usos dels verbs “ser” i “estar”

Com treballeu a l’aula els usos de ser i estar?  Suposa cap dificultat la distinció entre les nocions d’identificació, de caracterització i de canvi d’estat?

Novetats de la GIEC sobre els usos dels verbs ser i estar

En general, demanen ser les copulatives d’identificació (L’Alba és la cap / aquella d’allà) i les de caracterització (que adscriuen una propietat no circumstancial: El pare és ros / de Maó), i estar les que atribueixen propietats resultants d’un canvi d’estat (El pare està trist/cansat) (§ 22.3).

Les principals novetats són:

a) l’alternança entre ser i estar amb adjectius que indiquen estat civil o laboral (solter, jubilat) o condició física (cec, coix, viu) segons si expressen la característica o subratllen un canvi (La veïna és soltera i ja està jubilada; § 22.3.1.2c)

b) l’alternança entre ser i estar segons si l’adjectiu s’interpreta com una mera descripció o com un resultat, si bé afavoreix estar la presència d’adverbis aspectuals com encara o ja (L’aigua encara/ja està freda) o adjectius intercanviables per participis com brut (cf. embrutat) (El drap està brut) (§ 22.3.1.3b)

c) l’ús de estar amb sintagmes preposicionals que expressen estat o situació fruit d’un canvi o procés (L’acte està a punt de començar; El disc fa poc que està a la venda; § 22.3.1.1c), localitzacions figurades (Estem en les vostres mans; § 22.3.2.3)

d) la possibilitat d’usar estar en lloc de ser en construccions pròximes a les passives amb participis de verbs com determinar, que també accepten venir   (L’ordre està/ve determinat per l’edat; § 23.2.2a)

Debat obert: 2 de gener de 2017
Tancament del debat: 1 de febrer de 2017