Lliurament premis Argó a la Universitat Autònoma de Barcelona

El passat dimecres, 26 de juny, en el marc dels premis Argó per a treballs de recerca de batxillerat que atorga l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es va lliurar la menció honorífica especial Pompeu Fabra, amb la participació de la Secció Filològica de l’IEC i el Departament de Filologia Catalana de la UAB. Aquesta menció honorífica s’atorga al millor treball de llengua catalana realitzat dins el programa Argó.

El tribunal, format per Mercè Lorente (UPF-IEC), Rosamaria Bruguera (INS Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès) i Anna Bartra-Kaufmann (UAB), va atorgar el premi al treball Els acudits, la ironia, l’humor i els jocs de paraules, realitzat per Elik Verdú Carrasco, de l’institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui (Vallès Occidental).

El treball estudia els recursos gramaticals, retòrics, pragmàtics i socioculturals que intervenen en les formes més habituals de l’humor en català, n’explica les característiques i n’aporta exemples.

Us adjuntem dues fotografies de l’acte.

Nova actualització del DIEC2 en línia

La nova actualització de la segona edició en línia del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) incorpora quinze articles nous i prop de dues-centes modificacions, moltes de les quals són conseqüència de la inclusió al diccionari d’algunes de les novetats de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) publicada per l’Institut d’Estudis Catalans el 2016.

Els substantius bitcoin, enya, nano i les interjeccions fet i entesos són alguns dels articles nous que ha aprovat la Secció Filològica i que s’han afegit a la versió en línia del DIEC2. També són rellevants la inclusió a l’article cassolada del sentit ‘protesta col·lectiva en la qual es fa soroll amb cassoles’ i la modificació de la definició de la subentrada el bell sexe (o el sexe dèbil) per tal d’indicar que aquestes expressions estan en recessió i que sovint s’usen amb valor discriminatori.

Hi ha altres accepcions que s’han afegit al DIEC2 i que corresponen a usos ben vius. És el cas del sentit ‘mosaic fet amb trossos de ceràmica trencada’ del substantiu trencadís; el valor d’interjecció dels mots enhorabona i ànsia; el sentit ‘venir sobtadament un desig’ del verb agafar (en l’accepció 6, que remet a l’accepció 18 de donar), etc. També s’han afegit al DIEC2 un bon nombre de locucions d’ús freqüent, com color de gos com fuig, amb comptagotes, estar d’algú, només faltaria i fer curt.

Finalment, són destacables les noves accepcions dels articles falcó i falconer -a, relatives a la manifestació de cultura tradicional i popular dels falcons, que havien estat reclamades per les entitats Federació de Colles de Falcons de Catalunya i Canal Falcó·net.

En aquest enllaç podeu consultar totes les altes i les modificacions introduïdes en aquesta actualització.