La noció de “variació lingüística”

Com s’introdueix a primària la noció de variació lingüística? S’hi treballen les actituds de respecte a la variació interlingüística i també les relacionades amb les variants dins de cada llengua? Quines variants s’hi presenten: les geolectals, les històriques, les de registre?

Debat obert: 2/1/2017
Tancament del debat: 1/2/2017

Deixa un comentari