Síntesi i tancament del primer debat de SECUNDÀRIA

El primer debat que vàrem plantejar posava damunt de la taula el canvi d’orientació de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016), que és una gramàtica descriptiva dels usos i que indica si aquests usos són adequats a un o altre registre o situació, o bé si cal evitar-los.

Els comentaris rebuts són favorables a la nova orientació, però coincideixen en dues idees:

  1. Als estudiants de secundària, els calen directrius ben clares.
  2. Els estudiants de secundària tenen dificultat a distingir clarament els registres i la seva pertinència a cada situació comunicativa.

Deixa un comentari