Jornades formatives

L’Acadèmia Oberta als Ensenyants inclou un programa de trobades presencials amb membres del professorat de primària i de secundària. L’objectiu de les primeres trobades ha estat presentar el projecte de l’Acadèmia Oberta i la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, que es va presentar el passat mes de novembre de 2016.

Aquestes sessions presencials s’han organitzat conjuntament amb altres institucions. En el cas de les Illes, l’Acadèmia Oberta als Ensenyants és una col·laboració entre la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear i la Universitat de les Illes Balears. A Catalunya, col·laboren la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Després d’aquestes presentacions inicials, al llarg de l’any 2017, s’han impartit diversos cursos i seminaris sobre els continguts de la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, en col·laboració amb diverses institucions.

Vegeu a l’Agenda les sessions programades. A l’apartat d’Activitats trobareu informació sobre les sessions realitzades.