Jornades formatives

L’Acadèmia Oberta als Ensenyants inclou un programa de trobades presencials amb membres del professorat de primària i de secundària. L’objectiu de les primeres trobades és presentar el projecte de l’Acadèmia Oberta i la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, que serà al carrer el proper mes de novembre.

Aquestes sessions presencials s’organitzen conjuntament amb altres institucions. En el cas de les Illes, l’Acadèmia Oberta als Ensenyants és una col·laboració entre la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i laDirecció General de Política Lingüística del Govern Balear i la Universitat de les Illes Balears. A Catalunya, col·laboren la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Vegeu a l’Agenda les sessions programades. A l’apartat d’Activitats trobareu informació sobre les sessions realitzades.