Jornades formatives de presentació de L’ Acadèmia Oberta i de la Guia per a l’elaboració del projecte lingüístic de centre a les Illes

Uns dels objectius de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern Balear és  treballar per millorar l’ensenyament de la llengua catalana als centres educatius i promoure la interrelació entre els territoris de parla catalana. En aquest sentit, s’ha iniciat una col·laboració amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per dur a terme el projecte L’Acadèmia Oberta als Ensenyants. Aquest projecte, en el qual també hi estan involucrats la Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear, pretén establir una línia de comunicació directa entre l’IEC, entitat de referència pel que fa a la normativa lingüística en llengua catalana, i el professorat que ha de transmetre aquests coneixements normatius a les aules. Aquest contacte amb el col·lectiu docent permetrà a l’IEC, d’una banda, recollir les inquietuds i dificultats generades en l’ensenyament de la llengua a les escoles per així poder-les tenir en compte en el disseny de material didàctic i, de l’altra, possibilitarà informar els ensenyants dels treballs que la Secció Filològica tingui en curs.

Per altra banda, una altra de les accions que s’han iniciat per fomentar la normalització lingüística en els centres escolars és la realització d’una Guia per a l’elaboració del projecte lingüístic de centre. Aquesta guia ajudarà a analitzar el context sociolingüístic de cada centre per determinar mesures que garanteixin que, en acabar l’ensenyament obligatori, tots els alumnes siguin plenament competents en les dues llengües oficials.

És per això que els propers 30 de maig (Mallorca), 31 de maig (Eivissa) i 7 de juny (Menorca) es farà una jornada formativa de presentació d’aquestes dues accions. Adreçada al professorat de primària i de secundària, la jornada es completarà amb un taller sobre actituds sociolingüístiques. Per assistir a la jornada s’ha de fer la inscripció a través del Portal del personal. El termini per inscriure’s finalitza el 22 de maig de 2016 (inscripcions jornada Mallorca i Eivissa) i 29 de maig de 2016 (jornada Menorca).